View Single Post
Old 09-10-2018, 05:54:45 PM   #4
Coffee Cup
 
Coffee Cup's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 4,133
Thanks: 3,320
Thanked 9,070 Times in 2,515 Posts
Default

อ้างถึง:
Originally Posted by psychedelic rock View Post
สรุปคือ ใช้ไปก่อน ระหว่างนี้ หาเกียซักลูกไปก่อน ใช่ไหมครับ
ระหว่างหาเกียรมือสอง
กับโอเวอร์ฮอลล์เกียร์เดิม
มันมีข้อแตกต่างหลักๆคือ
ถ้าปรึกษาช่างที่โอเวอร์ฮอลล์เกียร์แล้วบอก
ว่าไม่มีอะไหล่ ตรงรุ่นมาโอเวอร์ฮอลล์
หรือราคาฮอลล์เกียร์มันกระโดดโลด
และ/หรือ หาเกียร์มือสองตรงรุ่น
สภาพนางฟ้าได้(ซึ่งผมคิดว่ายากมาก
ถ้าเป็นรถที่ออกมานานแล้ว)ก็คง
น่าจะใช้เกียร์มือสอง
แต่ถ้าไม่ใช่สองประการข้างต้น
ถ้าเป็นรถของผม ผมจะโอเวอร์ฮอลล์เกียร์เดิม
กับช่างเกียร์ฺเก่ง ๆ เพื่อได้เกียร์ดี ๆ ใช้ไป
อีกนานครับ เพราะเกียร์เก่าสภาพมันก็เก่า
พร้อมจะกลับบ้านเก่าตลอดเวลา ถ้าโอเวอร์ฮอลล์
สภาพมันจะกลับมาดีเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ครับ
ลองหาช่างเกียร์ฝีมือดีใน
เวปเบนซ์นี้ มีช่างเก่งๆราคาไม่แพงอยู่
ลองหาดุครับ
Coffee Cup is offline   Reply With Quote
คำขอบคุณจาก :